Projektų valdymo pagrindai

http://pm.franklincovey.com

Pastaruoju metu žinių amžiaus darbuotojams vis dažniau tenka imtis neoficialaus projektų vadovo vaidmens. Tokiems projektų vadovams trūksta patirties, be to, jiems tenka derinti įvairius projekto suinteresuotų šalių interesus ir stengtis, kad projektas netaptų nevaldomu. Dėl šių priežasčių išauga projekto nesėkmės tikimybė. Galimos pasekmės - sugaištas laikas, finansiniai nuostoliai, smukusi motyvacija.

 

Detalus programos
aprašymas
Mokymų programa suteiks dalyviams žinių, įgūdžių ir praktinių įrankių, padėsiančių sėkmingai įgyvendinti projektus ir padidinti savo, kaip neformalaus projekto vadovo, įtaką.

Procesas

Mokymai savaime neleidžia pasiekti esminio pokyčio. Vadovaudamiesi 25 m. tarptautine patirtimi, mes siūlome patikrintą mokymosi procesą, kurį sudaro:
  • įgūdžių įvertinimas prieš mokymus, 
  • praktiniai mokymai,
  • 5 savaičių veiksmų plano įgyvendinimas,
  • pakartotinis vertinimas ir progreso ataskaita,
  • atskaitingumo ir įgūdžių įtvirtinimo sesija.

Investicija

1 dienos atvirojo seminaro kaina:

  • 350,00 /žm. + PVM, kai dalyvauja 1 atstovas iš organizacijos.
  • 315,00 /žm. + PVM, kai dalyvauja 2 ir daugiau.

Dėl vidinių mokymų jūsų organizacijoje susisiekite
info@franklincovey.lt arba +370 656 49496.