360º grįžtamojo ryšio vertinimas

FranklinCovey 360° vertinimo profilis – tai internetinė vertinimo priemonė, padedanti įvertinti žmogaus asmeninį, tarpasmeninį ir vadovavimo efektyvumą pagal pasaulyje pripažintą „7 įpročių“ metodiką. Įvairiose šalyse visame pasaulyje šiame vertinime dalyvavo daugiau nei 750 000 žmonių. Šis vertinimas yra išskirtinis tuo, kad jo turinys yra pagrįstas 7 įpročių turiniu bei tuo, kad vertinantieji gali pateikti savo rašytinius komentarus.

Pagrindinės vertinamos kompetencijos

  • Iniciatyvumas ir atsakomybė.
  • Vizijos turėjimas, prioritetų nustatymas.
  • Tikslo įgyvendinimas, orientacija į rezultatą.
  • Planavimas, užduočių delegavimas.
  • Bendradarbiavimas, darbas komandoje.
  • Empatija (įsiklausymas), grįžtamojo ryšio teikimas / priėmimas.
  • Komunikacija, tobulėjimas.

Metodika

Vertinimo profilio klausimyną (78 klausimai) pildo dalyvio vadovas, pavaldiniai, kolegos ir pats dalyvis. Kitų asmenų atsiliepimai yra lyginami su paties dalyvio vertinimu, o tai leidžia identifikuoti nesutapimus tarp savęs vertinimo ir kitų nuomonės ir leidžia dalyviui atviriau priimti grįžtamąjį ryšį.

Duomenys suklasifikuojami pagal taškus nuo didžiausio iki mažiausio ir aiškiai parodo stipriąsias dalyvio puses ir sritis, kurias reikia tobulinti.

Rašytiniai komentarai atvirai parodo dalyviui jo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir suteikia rekomendacijų tobulėjimui.

Atlikus vertinimo profilįdalyviui pateikiama išsami ir aiški ataskaita, kurioje atsispindi asmeninio efektyvumo įgūdžiųvertinimas.

Vertinimo profilis yra glaudžiai susijęs su FranklinCovey mokymais: dalyvis susipažįsta su terminologija ir principais bei supranta, kaip reikėtų atsižvelgti įvertinimo profilio išvadas kasdieninėje veikloje.

Bendra 360° vertinimo ataskaita

Tai papildoma ataskaita, kuri suformuoja apibendrintus grupės vertinimo rezultatus ir parodo visos grupės stipriąsias ir tobulintinas sritis. Tai naudinga priemonė, padedanti analizuoti esamas darbuotojų kompetencijas ir  planuojant tolimesnius komandos ugdymo sprendimus.

360° vertinimą atliekant kartu su mokymais, siūloma po 6 mėnesių atlikti pakartotinį vertinimą siekiant nustatyti, kaip pakito dalyvių rezultatai.

Dėl tyrimo įgyvendinimo Jūsų įmonėje susiekite info@franklincovey.lt