4 vykdymo disciplinos

Ar Jūsų vadovai ir darbuotojai yra susitelkę į organizacijos prioritetus?

Strateginių tikslų įgyvendinimas šiandien yra didžiausias iššūkis verslui. Organizacijos vadovų ir darbuotojų veiklos suderinimas su svarbiausiais organizacijos tikslais yra nuolatinis darbas. Vadovai ir komandos  privalo būti susitelkę į pačius svarbiausius tikslus. Įsivaizduokite organizaciją, kurioje visi vadovai ir komandos yra susikoncentravę į svarbiausius organizacijos prioritetus.

Iššūkis

FranklinCovey keletą metų tyrė vykdymo ypatumus šimtuose organizacijų ir tūkstančiuose darbuotojų komandų. Tyrimas parodė, kad vykdymas gali būti neefektyvus dėl keturių priežasčių:

 • Vadovai ir jų komandos nežino tikslo. 
  Tyrimas rodo, kad tik 15 % darbuotojų žino svarbiausius organizacijos tikslus – tikslų yra per daug arba jie neaiškūs, arba jie nėra tinkamai komunikuojami darbuotojams. 

 • Vadovai ir jų komandos nežino, ką reikia daryti, kad tikslas būtų pasiektas. 
  Daugelis darbuotojų nežino, kokia esminė veikla turi didžiausią įtaką tikslų įgyvendinimui.

 • Jie nežino, kaip jiems sekasi siekti tikslo. 
  Tyrimas rodo, kad dauguma darbuotojų nežino sėkmės kriterijų ir nematuoja konkrečių elgesių, kurie veda į tikslą.

 • Jie nėra laikomi atskaitingais. 
  Mažiau nei 10 % darbuotojų bent kartą per mėnesį susitinka su vadovu aptarti, kaip sekasi įgyvendinti tikslus.

Sprendimas

Vykdymo kultūros formavimas yra neatskiriamas nuo keturių esminių disciplinų įgyvendinimo organizacijoje. Vadovai, komandos ir pavieniai darbuotojai turi išmokti įgyvendinti šiuos metodus:

 • Susitelkite į tai, kas žiauriai svarbu. 
  Išskirtinis užduočių vykdymas prasideda nuo susikoncentravimo, aiškiai išskiriant, kas privalo būti padaryta, nes kitaip bet kokie kiti pasiekimai nesvarbu.

 • Vadovaukitės progreso rodikliais. 
  20 % veiklos sukuria 80 % rezultatų. Tikslo pasiekimą daugiausia lemia ši 80/20 veikla, kuri yra identifikuojama ir transformuojama į individualius veiksmus bei nuolat matuojama.

 • Naudokite rezultatų švieslentę.
  Žmonės ir komandos skirtingai registruoja pasiektus rezultatus. Teisingas ir visiems matomas pasiekimų fiksavimas motyvuoja komandas ir darbuotojus laimėti.

 • Sukurkite atskaitingumo ritmą. 
  Efektyvios organizacijos renkasi tokias atskaitingumo formas, kurios tinkamos dažnam naudojimui, yra pozityvios ir padeda savo veiklą nukreipti reikiama linkme. Kiekviena komanda įsipareigoja kartą per savaitę atlikti paprastą savo darbo apžvalgą, kurioje pabrėžtų pasiekimus, analizuotų pasitaikiusias klaidas ir, jei reikia, patobulintų savo veiklos eigą sukurdama aukščiausio lygio veiklos valdymo sistemą.

Procesas

Dėl pasiūlymo jūsų komandai, susiekite info@franklincovey.lt