Eglutė Bivainienė

Daugiau kaip 20 metų vadybinę ir verslo patirtį Eglutė sukaupė dirbdama vadovaujantį darbą Swedbank, TEO LT, Western Union Processing Lietuva bei vadovaudama Hansa gyvybės draudimas ir Lintel valdyboms. Pagrindinės sritys: procesų tobulinimas ir automatizavimas (Lean, BPM, RPA, įvairūs IT sistemų diegimo projektai), klientų aptarnavimas, veiklos rodiklių ir kokybės valdymo sistemų diegimas (BSC, NPS), produktų plėtra, pokyčių valdymas.

2016 m. Eglutė tapo sertifikuota programos The 4 Disciplines of Execution® fasilitatore.

Didesnės patirties sritys:  
  -   Verslo procesų ir kokybės valdymas 
  -   Klientų aptarnavimas ir klientų patirties valdymas
  -   Veiklos rodiklių sistemų diegimas