Pasitikėjimo formulė V. Kudirkos „Tautiškoje giesmėje“

Kuo šalies gerovei svarbus piliečių tarpusavio pasitikėjimas? 
Ar Lietuvos žmonės pasitiki viešosiomis institucijomis, teisėsauga?

Pasak Ryčio Juozapavičiaus, galima kalbėti apie pasitikėjimo formulę, glūdinčią Vinco Kudirkos „Tautiškoje giesmėje“. Pasitikėjimas lygu patikimumas plius skaidrumas, padalintas iš savanaudiškumo. Antrasis himno posmas byloja apie rezultatus, kurie yra pasitikėjimo garantas: kai valdžia aiškiai pristato, kas buvo padaryta – pasitikima, kad jie dirba žmonių gėrybei. „Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi“ trečiajame posme nurodo į skaidrumą, piliečiai nori žinoti, ką veikia institucijos. Ketvirtajame kalbama apie vienybės svarbą – pakilimą aukščiau siaurų savo grupės interesų, bendro visiems kelio paieškas.


Vaizdo pokalbį kūrė Einaras Eringis, Rosita Garškaitė
Parėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas