Tik pasakojimai

Diskusijose apie įtaigiausias viešąsias kalbas nusibodau pats sau kartodamas, jog svarbiausia – geri pasakojimai.

Pasakojimas – žmogiškasis prasmės suteikimo būdas. Geresnis būdas už pasakojimą perduoti kitam žmogui savo patirtį yra tik leisti jam pergyventi lygiai tą patį, ką jūs patyrėte. Puikūs pasakojimai padeda parduotimokytimotyvuotisutelkti ir laimėti versle bei asmeniniame gyvenime. Laimi originalūs pasakojimai, kurių patikimumu vis skaidresniame pasaulyje galime visi įsitikinti patys nebepasikliaudami tradicine žiniasklaida ir reklama.

Religinės ir karinės organizacijos tūkstantmečius naudoja pasakojimus norimam elgesiui paskatinti. Štai Dzen tradicijoje naudojamas pasakojimas, kurio tikslas paskatinti praktikuotojo atkaklumą ir užsispyrimą siekti tikslo:

Pasakotojo Dzen

Enčo buvo žymus pasakotojas. Jo istorijos apie meilę priversdavo virpėti klausytojų širdis. Kai jis pasakodavo apie karą, tai buvo taip tikroviška, lyg pats būtum mūšio lauke. Vieną dieną Enčo sutiko Jamaoką Tešu, pasaulietį, kuris buvo beveik pasiekęs Dzen Meistro lygį.

„Girdėjau, ─ kreipėsi Jamaoka, ─ esate geriausias pasakotojas šalyje ir galite žmones priversti juoktis ar verkti, kada panorėjęs. Prašyčiau man papasakoti mano mėgstamą istoriją apie Berniuką Persiką. Kai buvau visai mažas, miegodavau šalia mamos ir ji man dažnai pasakodavo šią legendą. Jos viduryje užmigdavau. Papasakokite man ją taip, kaip tai darydavo mano mama.“

Enčo nesiryžo to daryti iškart. Jis paprašė laiko pasiruošti. Po kelių mėnesių jis atėjo pas Jamoką ir tarė: „Leiskite man papasakoti istoriją.“ „Gal kada kitą kartą“ ─ atsakė Jamaoka. Enčo labai nusivylė. Jis ir toliau ruošėsi, ir vis bandė vėl papasakoti. Tačiau Jamaoka vis atstumdavo Enčo pasakojimą. Vos Enčo prabildavo, Jamaoka jį nutraukdavo:  „Vis dar nekalbate, kaip mano mama.“

Enčo prireikė penkerių metų, kad sugebėtų papasakoti Jamaokai taip, kaip pasakodavo jo mama. Tokiu būdu Jamaoka perdavė Dzeną Enčo.

(Šaltinis: Zen Flesh, Zen Bones, The Charles E. Tuttle Co. Inc., 1957 m.)

Pasakojimai šiuolaikinėse organizacijoje naudojami perduoti pageidaujamoms vertybėms ir elgesio modeliui. Populiarių knygų apie pasakojimus autorius Steve Denning rekomenduoja  organizacijos lyderiams viešosiose kalbose pasitelkti pasakojimą. Štai pasakojimu grįsta kalba, siekianti paskatinti organizacijos narius keisti savo elgesį (šiame pasakojime veikia voverės, tačiau Denning siūlo čia neprisirišti prie faktų, bet tyrinėti kalbines struktūras).

Bendrovės vadovo kalba, skatinanti keisti veiklos pobūdį

Žinau, kad visiems bendrovės „Squirrel Inc.“ darbuotojams kelia nerimą mūsų riešutų slėpimo, užkasant juos į žemę, verslo pajamų mažėjimas. Deja, padėtis nepaliaujamai blogėja, nes žmonės vis labiau kasinėja savo sodus ir daržus, taigi ateityje mūsų verslas gali tik mažėti. Tai kaip mūsų bendrovė galėtų išgyventi, kai sąlygos vis blogėja? Ko galima laukti ateityje?

Deja, atrodo, jog to paties, kaip ir dabar. Bet leiskite papasakoti apie kai ką, kas atsitiko vos prieš kelis mėnesius.

Praėjusią žiemą Vėjų mieste vienas voveriukas, vardu Timis, pakliuvo  į labai sunkią padėtį, nes visur aplink sodai ir daržai buvo perkasti. Jei jis būtų elgęsis įprastai, tai žiemą būtų praleidęs kasinėdamas žemę ir nesėkmingai ieškodamas rudenį paslėptų riešutų, nes dauguma slėptuvių buvo tuščios. Taigi žiemą jam būtų tekę pabadauti.

Tačiau Timiui taip neatsitiko, nes šį kartą jis pasielgė ne taip, kaip visada. Užuot slėpęs riešutus žemėje, kad juos galėtų išsikasti, kai išalks, jis visą rudenį juos rinko ir nešė į medžio drevę. Todėl žiemą Timis su savo šeima galėjo ilsėtis, nes turimų maisto atsargų jiems pakako iki vasario mėnesio.

Bet įsivaizduokite, kas būtų atsitikę, jei Timis būtų galėjęs prisikaupti daugiau riešutų, turėdamas tinkamą jų laikymo technologiją: tada maisto atsargų jam būtų pakakę visai žiemai!

Tik pagalvokite, kas būtų, jei visos voverės imtų naudoti šiuolaikinius sandėliavimo metodus? Kas būtų, jei „Squirrel Inc.“ padėtų milijonams voverių sandėliuoti giles ir riešutus? Įsivaizduokite, kokios verslo perspektyvos tada atsivertų bendrovei!

(Šaltinis: Denning, S., Squirrel Inc. arba kaip pasakojimais sužadinti pokyčius organizacijoje, Rgrupė, Vilnius, 2008, p. 34)

Tikrovėje pasakojimai turi remtis tikrais faktas ir atlaikyti skeptiškiausią analizę. Antraip jie bus panaudoti prieš pačius pasakotojus. Idealu, kai pasakotojas neprieštarauja, kad auditorijai būtų atskleista visa pasakojimui rengti panaudota medžiaga bei visos pasakojamų įvykių aplinkybės. WikiLeaks  neturėtų tomis detalėmis susidomėti.

Geriausi pasakojimai turi netikėtumų. Netikėtumas yra labiausiai prikaustančių dėmesį pasakojimų pagrindas: Kas čia?“ Juodieji serbentai.“ Kodėl jie rudi?“ Todėl, kad žali…“