Gausintojai: kaip geriausi lyderiai atskleidžia kiekvieno intelektąMultipliers: How the Best Leaders Ignite Everyone’s Intelligence

Organizacijų lyderiai nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais:

  • Reikia augti, bet nėra galimybės priimti naujų darbuotojų.
  • Reikia didesnio darbuotojų indėlio, bet žmonės perdegę.
  • Šiandien esame konkurencingi, bet neprisitaikę rytojui.
  • Turime talentų, bet jie neįsitraukę.

Jiems reikia žmonių, kurie kurtų inovacijas, spręstų problemas ir pasiektų užsibrėžtus rezultatus ir tai darytų įsitraukę. Programa Gausintojai: kaip geriausi lyderiai atskleidžia kiekvieno intelektą padės lyderiams išlaisvinti komandos narių vidinę energiją ir potencialą.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Rasti ir pasitelkti dar nepanaudotus komandos narių gebėjimus.
  • Išlaikyti vis geresnius rezultatus pasiekiančių komandų energiją ir entuziazmą.
  • Skatinti inovatyvumą ir drąsų mąstymą.
  • Geriau išnaudoti komandos narių intelektą ir pagerinti veiklos rezultatus.