Gausintojai. Vadovavimas, atskleidžiantis kiekvieno intelektąMultipliers: How the Best Leaders Ignite Everyone’s Intelligence

Organizacijų lyderiai nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais:

  • Reikia augti, bet nėra galimybės priimti naujų darbuotojų.
  • Reikia didesnio darbuotojų indėlio, bet žmonės perdegę.
  • Šiandien esame konkurencingi, bet neprisitaikę rytojui.
  • Turime talentų, bet jie neįsitraukę.

Jiems reikia žmonių, kurie kurtų inovacijas, spręstų problemas ir pasiektų užsibrėžtus rezultatus ir tai darytų įsitraukę. Programa Gausintojai: kaip geriausi lyderiai atskleidžia kiekvieno intelektą padės lyderiams išlaisvinti komandos narių vidinę energiją ir potencialą.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Atpažinti situacijas ir elgsenas slopinančias komandos įsitraukimą,
  • Klausti klausimų, kurie skatina ir atskleidžia kitų intelektą.
  • Ieškoti ir atskleisti įgimtus žmogaus gebėjimus bei talentus,
  • Kurti saugią aplinką, skatinančią drąsų mąstymą ir veikimą,
  • Pasiūlyti iššūkių, reikalaujančių naujų žinių ir gebėjimų ugdymą.