4 esminiai lyderių vaidmenysThe 4 Essential Roles of Leadership

Programa skirta aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams, siekiantiems sukurti aplinką, kurioje kiekvienas (-a) jaučiasi vertinamas, laiminčios komandos narys, dirbantis prasmingą darbą pasitikėjimo aplinkoje.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Būti lyderiu (-e), kurį kiti renkasi sekti.
  • Sukurti komandos viziją ir strategiją bei efektyviai ją komunikuoti.
  • Suderinti pagrindines organizacijos sistemas ir sukurti vykdymo kultūrą.
  • Ugdyti kitus lyderius bei atskleisti komandos potencialą.

Programą sudaro 360° lyderystės kompetencijų vertinimas, 2–3 d. praktinė sesija, 6 mėn. praktinio taikymo ir darbo su komanda veiksmų planas, atskaitingumo sesija ir pakartotinis vertinimas.

Įkvėpti
pasitikėjimą1 vaidmuo

Pradėję nuo asmeninio
patikimumo – charakterio ir kompetencijos stiprinimo – išgryninkite komandos vertybes ar veiklos principus ir tapkite lyderiais, kuriuos kiti renkasi sekti.

Sukurti viziją
ir strategiją2 vaidmuo

Atsižvelgdami į klientų poreikius, strateginį kontekstą bei komandos gebėjimus ir įtaką organizacijos pajamoms, aiškiai įvardinkite, kur link eina jūsų komanda ir kaip ji ten nueis.

Įgyvendinti
strategiją3 vaidmuo

Įvertinkite, ar tinkamai tarpusavyje suderintos pagrindinės organizacijos sistemos (žmonės, struktūra, atlygis, resursai, sprendimai, procesai), ir pasiruoškite taikyti 4 vykdymo disciplinas® siekiant įgyvendinti svarbiausius organizacijos tikslus.

Atskleisti
potencialą4 vaidmuo

Sustiprinkite grįžtamojo ryšio teikimo, priėmimo ir pagrindinių koučingo įgūdžių bei GROW modelio taikymą komandos narių talentui ir potencialui atskleisti.