4 vykdymo disciplinosThe 4 Disciplines of Execution®

Praktinių sesijų metu padedame lyderiams išgryninti pačius svarbiausius tikslus, kuriems pasiekti būtinas darbuotojų elgesio pokytis, paruošiame vadovus 4 vykdymo disciplinų metodikos taikymui kasdienėje veikloje.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Suformuoti pačius svarbiausius organizacijos, komandos ar asmeninius tikslus.
  • Išgryninti veiklas ir rodiklius, prognozuojančius tikslų pasiekimą.
  • Parengti motyvuojančią rezultatų stebėsenos švieslentę.
  • Efektyviai vesti rezultatų aptarimo susirinkimus.

Susitelkite į tai,
kas gyvybiškai
svarbu1 disciplina

Išskirtinis užduočių vykdymas prasideda nuo susitelkimo, aiškiai išskiriant, kas privalo būti padaryta, nes kitaip bet kokie kiti pasiekimai nesvarbu.

Vadovaukitės
progreso
rodikliais2 disciplina

20 % veiklos sukuria 80 % rezultatų. Tikslo pasiekimą daugiausia lemia veiklos, kurias galima transformuoti į individualias ir pamatuojamas užduotis bei stebėti jų vykdymą.

Naudokite
motyvuojančią
rezultatų švieslentę3 disciplina

Žmonės ir komandos skirtingai registruoja pasiektus rezultatus. Teisingas pasiekimų fiksavimas motyvuoja komandas ir darbuotojus laimėti.

Sukurkite
atskaitingumo
ritmą4 disciplina

Sėkmingos organizacijos renkasi tokias atskaitingumo formas, kurios tinkamos naudoti reguliariai, yra pozityvios ir padeda savo veiklą nukreipti reikiama linkme.