Kaip laimėti klientų lojalumą: pagrindiniai vadovo vaidmenysLeading Customer Loyalty

Programa suteikia pirmosios grandies vadovams žinių, įgūdžių ir įrankių, kaip savo pavyzdžiu ugdyti ir įtvirtinti pamatinius principus komandos veikloje klientų lojalumui puoselėti.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Kurti nuoširdžius tarpusavio santykius, klausytis siekiant suprasti ir tobulėti.
  • Atrasti, kas turėtų būti padaryta ir užtikrinti tęstinumą.
  • Atvirai dalintis informacija siekiant bendrų laimėjimų ir viršyti lūkesčius netikėtomis smulkmenomis.

Programą sudaro 1 d. praktinė sesija, susitikimų, skirtų komandos ugdymo ir lojalumo stiprinimui, darbotvarkė, atskaitingumo ir įgūdžių įtvirtinimo sesija.