Pranašesnis pristatymasPresentation Advantage

Praktinės sesijos metu dalyviai parengia ir / ar ištobulina jiems aktualių pranešimų turinį, lavina viešojo kalbėjimo įgūdžius prieš kamerą, analizuodami savo pristatymų filmuotą medžiagą, įvardina tobulintinas sritis.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Sukurti stiprią žinutę, atsižvelgiant į pranešimo tikslus ir auditorijos lūkesčius, struktūruoti pranešimą, parengti įsimintiną įžangą ir apibendrinimą.
  • Įtikinamai vizualizuoti, pasitelkiant Microsoft Power Point, grafinį vizualizavimą, storytelling‘ą ir kitas priemones auditorijos dėmesiui atkreipti ir išlaikyti.
  • Puikiai pristatyti, valdant savo kūno kalbą, balso tembrą, viešojo kalbėjimo keliamą stresą, sudėtingus klausimus ir auditorijos dinamiką.