Projektų valdymasProject Management Essentials

Praktiniai, PMI (Project Management Institute) akredituoti mokymai padės dalyviams suformuoti įgūdžius, reikalingus efektyviam komandos darbui ir sėkmingam bendradarbiavimui su suinteresuotomis šalimis kiekviename projekto etape.

Dalyviai sužinos ir išmoks kaip:

  • Įvardinti suinteresuotas projekto šalis, išsiaiškinti jų lūkesčius ir parengti projekto apimties aprašymą.
  • Parengti galimų rizikų valdymo planą, projekto grafiką ir komunikacijos planą.
  • Įtraukti komandos narius sukuriant atskaitingumo ritmą ir efektyviai vesti veiklos rezultatų aptarimo susirinkimus.
  • Konstruktyviai komunikuoti projekto eigoje ir valdyti projekto apimties pasikeitimus.
  • Padėkoti komandos nariams, aptarti ir užfiksuoti įgytą patirtį.

Programą sudaro projektų valdymo įgūdžių vertinimas, 1–2 d. praktinė sesija, 5 savaičių veiksmų plano įgyvendinimas, pakartotinis vertinimas ir įgūdžių įtvirtinimo sesija.